top of page

زمین بازی سد فورج

در سال 2018، با استفاده از کمک های سخاوتمندانه مردم، The Friends of the Porter Valley اقدامات لازم را برای بهبود زمین بازی ترتیب داد. تصویر اینجا چمن کاذب را نشان می دهد که در حال زمین گذاشتن است.

 

forge dam playground
forge dam slide

با این حال، بسیاری از مشاغل دیگر وجود دارند که نیاز به انجام و فرصت هایی برای جایگزینی بیشتر تجهیزات دارند. برای انجام این کار، باید پول بیشتری جمع آوری کنیم، بنابراین اگر مایل به کمک هستید، لطفاً کمک مالی را با استفاده از دکمه زیر در نظر بگیرید، یا ما را در صبح های کاری متعددی که دو بار در ماه سازماندهی می کنیم، بگیرید.

 

اگر مایل به کمک مالی به زمین بازی سد فورج هستید، لطفاً از دکمه اینجا استفاده کنید:

To find out the latest news about progress, please take a look at our blogs below.

No posts published in this language yet
Once posts are published, you’ll see them here.
bottom of page