top of page

برق آب در پورتر

 

صنعت بزرگی در مقیاس کوچک وجود داشت که از قدرت پورتر استفاده می کرد.

جان گاث تحقیقات زیادی در مورد نیروی آب در امتداد رودخانه‌های شفیلد انجام داده است  تولید کرده است  یک وب سایت عالی که می دهد  جزئیات تمام 20 آسیاب و برکه ای که در دره پورتر کار می کردند.

نقشه در اینجا نشان می دهد  یازده که بودند  در منطقه FoPV

 

ما از جان گاث سپاسگزاریم  کی دارد  با مهربانی به ما اجازه داد تا به او پیوند دهیم  سایت.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد اینجا را کلیک کنید

برق آب در پورتر

لطفاً توجه داشته باشید که صفحات زیر بخشی از FoPV.org.uk نیستند. هر گونه سؤال در مورد محتوا باید به مخاطب نشان داده شده ارسال شود.

bottom of page