top of page

Vannkraft på portneren

 

Det var mye småskala industri som brukte kraften til Porter.

John Gath har forsket mye på vannkraft langs Sheffield-elvene, og har  har produsert  en flott nettside som gir  detaljer om alle de 20 møllene og dammene som opererte i Porter Valley.

Kartet her viser  Elleve som var  innenfor FoPV-området.

 

Vi er takknemlige for John Gath  hvem har  tillot oss å linke til hans  nettstedet.

Klikk her for å se mer om

Vannkraft på portneren

Vær oppmerksom på at følgende sider ikke er en del av FoPV.org.uk. Eventuelle spørsmål om innholdet skal sendes til kontakten som vises.

bottom of page